W trosce o naturę

W 2010 roku firma NOBIPHARM sp. z o.o. przystąpiła do programu „W Trosce o Naturę”, stworzonego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA.

 

Uczestnictwo w programie „W Trosce o Naturę” jest dowodem zaangażowania przedsiębiorcy w szerszą misję, której podstawowym celem jest ochrona środowiska naturalnego.

 

„W Trosce o Naturę” to program złożony z działań edukacyjnych, informacyjnych i lobbingowych, w którym uczestniczą producenci i importerzy wyrobów w opakowaniach, firmy odzysku i recyklingu, gminy i powiaty, organizacje ekologiczne, szkoły i placówki pozaszkolne oraz wszyscy, dla których ważna jest dbałość o środowisko naturalne.

 

Wszystkie te podmioty łączy pierwszy polski symbol recyklingu – znak „W Trosce o Naturę”, który jest umieszczany na opakowaniach produktów przyjaznych dla środowiska, na pojemnikach do selektywnej zbiórki, na witrynach jednostek sprzedaży detalicznej produktów w opakowaniach i wszędzie tam, gdzie ludzie związani z ochroną środowiska prowadzą swoje działania.

 

Istotą programu jest realizacja wspólnych dla jego uczestników celów w zakresie edukacji, informacji i public relations. Stały kontakt pomiędzy uczestnikami programu pozwala nie tylko na natychmiastowe reagowanie na problemy, ale także na podejmowanie nowych wyzwań. Edukacja ekologiczna i polityka informacyjna są głównymi założeniami programu, ponieważ są one niezbędne do wdrażania nowych regulacji prawnych i wykształcania nawyków u uczestników programu przy pomocy organizacji pozarządowych i mediów.