Prośbę o udostępnienie Charakterystyki Produktów Leczniczych prosimy kierować na adres: 

Biuro Nobipharm

tel. 22 568-22-22

Produkty lecznicze – Biotest AG

W ramach prowadzonej działalności Biotest opracowuje i wprowadza na rynek immunoglobuliny, czynniki krzepnięcia krwi oraz albuminy otrzymywane z osocza krwi ludzkiej, które są stosowane w leczeniu chorób układu immunologicznego i krwiotwórczego. Preparaty krwiopochodne firmy Biotest są stosowane w leczeniu chorób zagrażających życiu, takich jak ciężkie zakażenia, zaburzenia układu immunologicznego czy zaburzenia krzepnięcia krwi (hemofilia).   Najważniejszym materiałem wyjściowym stosowanym w produkcji leków jest osocze ludzkie, które jest przetwarzane do skutecznych i wysoce oczyszczonych produktów leczniczych w jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych.   Biotest przetwarza osocze pochodzące wyłącznie z oficjalnie licencjonowanych i regularnie monitorowanych centrów krwiodawstwa w Niemczech, Belgii, Austrii i USA. Przed rozpoczęciem przetwarzania osocza dawców zostaje ono poddane przesiewowi wirusologicznemu w kierunku przeciwciał przeciw HIV-1 i -2, hepatitis C, i HbsAg. Osocze, które uzyskało wynik dodatni jest usuwane i nie podlega dalszemu procesowi przetwarzania.   Powtarzane badania osocza dawcy oraz czteroetapowa procedura mająca na celu eliminację lub inaktywację wirusów, obejmuje m.in. nanofiltrację (20nm), zapewniającą najwyższy stopień ochrony przed przeniesieniem wirusów chorobotwórczych dla człowieka.   Produkty oferowane przez Biotest spełniają najwyższe standardy i są sprzedawane w krajach o najbardziej rygorystycznych wymaganiach rejestracyjnych na świecie. Jakości i bezpieczeństwu produktów firmy Biotest zaufali pacjenci, pracownicy szpitali, przychodnie lekarskie, laboratoria oraz spółki z ponad 70 krajów.

Immunoglobuliny

Pentaglobin

Preparat IgG wzbogacony w przeciwciała klasy IgM. Produkt zarejestrowany w Polsce .

Varitect CP*

Immunoglobulina ludzka ospy wietrznej i półpaśca (Varicella zoster)

 

*produkt leczniczy dostępny w Polsce wyłącznie w ramach importu docelowego.

Megalotect CP / Cytotect CP Biotest

Długotrwała ochrona przed objawami zakażenia wirusem cytomegalii. Produkt zarejestrowany w Polsce .

Zutectra

Ludzka immunoglobulina przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B, do podawania drogą podskórną. Produkt zarejestrowany w Polsce .

Hepatect CP

Uznana ochrona przeciw wirusowi zapaleniu wątroby typu B. Produkt zarejestrowany w Polsce .

Intratect 50g/l, Intratect 100g/l

Immunoglobulina ludzka normalna (IVIg). Produkt zarejestrowany w Polsce .

Hemofilia

Haemoctin 250, 500,1000 - VIII czynnik krzepnięcia krwi. Produkt zarejestrowany w Polsce .

Intensywna opieka

Pentaglobin - Preparat IgG wzbogacony w przeciwciała klasy IgM. Produkt zarejestrowany w Polsce .
Albiomin 20% - Preparat  naturalnych albumin ludzkich o uznanych zaletach. Produkt zarejestrowany w Polsce .