Haemoctin 250, 500,1000

VIII czynnik krzepnięcia krwi. Produkt zarejestrowany w Polsce .