Biuro Nobipharm

tel. 22 568-22-22

Thermo Fisher Scientific

Odczynniki do aparatu automatycznego KRYPTOR,

Skrining prenatalny (Fetal Medicine Foundation, FMF London)

 • B.R.A.H.M.S AFP KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S PAPP-A KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S Free ßhCG KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S hCG+ß KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S PLGF Plus KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S sflt-1 KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S uE3 (estriol) KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S Fast Screen pre I plus 3.0 FMF KRYPTOR Software

Markery Nowotworowe

 • B.R.A.H.M.S CA125 II KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S CA 15-3 KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S CA19-9 KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S CEA KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S CYFRA 21-1 KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S PAP KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S Free PSA KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S NSE KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S SCC KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S Total PSA KRYPTOR

Parametry Tarczycowe

 • B.R.A.H.M.S anti-Tgn KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S anti-TPOn KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S hTG KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S TRAK KRYPTOR

Parametry Intensywnej Opieki i Medycyny Ratunkowej

 • B.R.A.H.M.S PCT KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S CRPus KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S MR-proADM KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S MR-proANP KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S Copeptin KRYPTOR

Inne Parametry

 • B.R.A.H.M.S Ferritin KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S Osteocalcin KRYPTOR
 • B.R.A.H.M.S Prolactin KRYPTOR

Ponadto w ofercie znajdują się kalibratory i kontrole do powyższych testów. Produkty do oznaczeń manualnych dostępnych w wersjach radioizotopowej (RIA), chemiluminescencyjnej (LIA) oraz enzymatycznej (EIA): Tarczyca

 • B.R.A.H.M.S TSH 1 RIA; LIA
 • B.R.A.H.M.S FT4 RIA; LIA
 • B.R.A.H.M.S FT3 RIA
 • B.R.A.H.M.S FT3 SPART-RIA
 • B.R.A.H.M.S T3 RIA
 • B.R.A.H.M.S T4 RIA
 • B.R.A.H.M.S TBG RIA

Przeciwciała Tarczycowe

 • B.R.A.H.M.S TRAK human RIA, LIA
 • B.R.A.H.M.S anti-Tgn RIA, LIA
 • B.R.A.H.M.S anti-TPO RIA, LIA

Inne

 • B.R.A.H.M.S ACTH RIA; LIA
 • B.R.A.H.M.S Calcitonin RIA; LIA
 • B.R.A.H.M.S Tg-pluS RIA; LIA
 • B.R.A.H.M.S Tg-S RIA
 • B.R.A.H.M.S Tg-S Recovery RIA
 • B.R.A.H.M.S Neopterin RIA; EIA
 • B.R.A.H.M.S Neopterin-Screening EIA
 • B.R.A.H.M.S PCT LIA; PCT – Q
 • B.R.A.H.M.S Basiskit LIA startery

Testy diagnostyczne do oznaczania PROKALCYTONINY:

 • szybki półilościowy B.R.A.H.M.S PCT-Q
 • luminometryczy B.R.A.H.M.S PCT LIA
 • automatyczny B.R.A.H.M.S PCT KRYPTOR