O firmie

Hurtownia farmaceutyczna NOBIPHARM sp. z o.o. istnieje na polskim rynku farmaceutycznym od początku lat 90-tych i jest dynamicznie rozwijającą się firmą sektora farmaceutycznego z siedzibą w Warszawie.

 

magDziałalność

NOBIPHARM Sp. z o.o. znajduje się w Urzędowym Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych i posiada Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr GIF-P-Z-FAH/790/93/RS/05 zezwalające na sprzedaż i obrót hurtowy produktów leczniczych na terenie Polski. Ponadto NOBIPHARM sp. z o.o. prowadzi sprzedaż wyrobów medycznych oraz aparatury diagnostycznej. Firma współpracuje na stałe z zagranicznymi producentami leków, wyrobów medycznych, aparatury medycznej, które dostarcza do szpitali, aptek, laboratoriów, hurtowni farmaceutycznych, instytutów naukowych, akademii medycznych, stacji krwiodawstwa na terenie całego kraju.

Ludzie

Ważnym atutem firmy NOBIPHARM sp. z o.o. jest dobrze zorganizowana sieć przedstawicieli naukowych oraz handlowych w największych miastach Polski, co pozwala na zapewnienie szybkiej dostawy oraz fachowej informacji medycznej na terenie całego kraju. Firma bierze udział w kongresach adresowanych do odbiorców oraz zajmuje się organizacją spotkań i sympozjów naukowych. Wysoką jakość wykonywanych usług firma osiąga dzięki profesjonalnemu i zaangażowanemu w świadczenie usług zespołowi pracowników.

 

Zarządzanie jakością

W 2004 roku w firmie zostały wprowadzone zasady i procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Są one również integralną częścią wdrożonego od 01.08.2008 r. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Skuteczność zasad DPD oraz norm ISO jest regularnie kontrolowana poprzez system audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

 

wtrosceonature_logo123W Trosce o Naturę

W 2010 roku firma NOBIPHARM sp. z o.o. przystąpiła do programu „W Trosce o Naturę”, stworzonego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Uczestnictwo w programie „W Trosce o Naturę” jest dowodem zaangażowania przedsiębiorcy w szerszą misję, której podstawowym celem jest ochrona środowiska naturalnego.

 

Działalność charytatywna

Firma NOBIPHARM sp. z o.o. wykazuję się również odpowiedzialnością społeczną, biorąc udział w akcjach charytatywnych.