NOBIPHARM sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

tel./fax: +48 22 633 98 02; tel. +48 22 663 43 98

NOBIPHARM sp. z o.o. ma swoją siedzibę na terenie
Instytutu Chemii Przemysłowej
na warszawskim Żoliborzu.

Uprzejmie informujemy, iż biuro czynne jest
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 – 15:30.
W tych godzinach prosimy składać zamówienia do Działu Handlowego:

tel. +48 22 568 22 22

fax +48 22 633 98 06

Zamawianie produktów leczniczych („na ratunek”) w trybie pilnym,  poza godzinami pracy hurtowni.

Poza godzinami pracy hurtowni oraz w weekendy i dni wolne od pracy zamówienia na leki w trybie pilnym są realizowane telefonicznie:

P. Julita Ciesielska tel. +48 604 790 694
P. Alicja Andrusiuk  tel. +48 604 952 836

KONTAKT DO REGIONALNYCH KONSULTANTÓW MEDYCZNYCH:

woj. pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
i woj. warmińsko-mazurskie
mgr farm. Aleksander Czuba
tel. +48 601 837 502

woj. dolnośląskie i woj. lubuskie
mgr farm. Piotr Oleksiak
tel.+48 608 887 393

woj. łódzkie, woj. zachodniopomorskie,
woj. wielkopolskie i woj. lubuskie
mgr biologii Monika Kuzmecka
tel. +48 665 339 802

woj. małopolskie i woj. podkarpackie
mgr biologii Elżbieta Milewska
tel. +48 603 090 479

woj. śląskie, woj. opolskie i woj. świętokrzyskie
mgr biologii Ewa Mazurkiewicz
tel. +48 605 044 512

pozostałe województwa
tel./fax +48 22 633 98 02
tel. +48 22 568 22 22
fax. +48 22 633 98 06

NIP: 118-00-17-591

BDO: 000107616

REGON: 010536632

KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000107429

Kapitał zakładowy: 50000 PLN

Identyfikator (ID) hurtowni w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych: 103664