System Zarządzania Jakością

Głównym celem działalności naszej firmy jest dystrybucja produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz aparatury diagnostycznej w sposób konkurencyjny, przy zapewnieniu wymaganej jakości wyrobów, jak również świadczonej usługi.

Wymaganą jakość uzyskujemy poprzez:

  • Świadome zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta
  • Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, pozwalającego na dobrą organizację pracy oraz dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom
  • Stosowanie i przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
    Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań

Polityka Jakości