Produkty lecznicze – KAMADA Ltd.

Immunoglobuliny

KamRAB*

Immunoglobulina ludzka przeciwko wściekliźnie

 

*produkt leczniczy dostępny w Polsce wyłącznie w ramach importu docelowego.